Menu

Agenda

mrt 2017 apr 2017 mei 2017 jun 2017 jul 2017 aug 2017

sep 2017

okt 2017

nov 2017

dec 2017

jan 2018

feb 2018

Datum Activiteit
27-02-2017 t/m 03-03-2017 krokusvakantie
06-03-2017 huiswerkvrij voor klas 1 t/m 3
06-03-2017 handelingsdelen 5havo en 6vwo moeten naar behoren zijn (uiterste datum!)
09-03-2017 beroepenproject 4havo - leerlingen volgen deze dag géén lessen!
09-03-2017 presentaties sectorwerkstuk 4vmbo t
09-03-2017 middagpauzes JIP (Jongeren Informatie Punt) Gildenstraat
09-03-2017 repetitie FoXart aula Zoutestraat
10-03-2017 einde gpw periode 2 brugklassen havo-vwo
13-03-2017 t/m 17-03-2017 toetsen 6vwo, 5havo, 4vmbo t en 4 vmbo bk
15-03-2017 t/m 16-03-2017 afname rekentoets 2ER (dyscalculie)
16-03-2017 repetitie FoXart aula Zoutestraat
16-03-2017 info-avond keuze en informatie examenklas 3vmbo t
17-03-2017 t/m 20-03-2017 Start afnameperiode 2 rekentoets 2F en 3F
20-03-2017 t/m 24-03-2017 Cito VVO toets 2 - 2vmbo
20-03-2017 t/m 31-03-2017 Cito VVO toets 2 - 2havo en 2vwo
21-03-2017 middagpauzes JIP (Jongeren Informatie Punt) Zoutestraat
22-03-2017 voorlichtingsavond 4vmbo t m.b.t. overstap 4havo
23-03-2017 digitaal inschrijven herkansingen 5havo en 6vwo (vóór 12.00 uur)
23-03-2017 repetitie FoXart aula Zoutestraat
23-03-2017 t/m 24-03-2017 gehele dag rapportvergaderingen (onderwijskundige invulling volgt!)
23-03-2017 t/m 24-03-2017 afname Cito toets - 3vmbo
23-03-2017 t/m 24-03-2017 preventiecaroussel
27-03-2017 startweek profielwerkstuk havo en vwo
27-03-2017 rooster herkansingen 5havo en 6vwo publiceren
27-03-2017 t/m 31-03-2017 herkansingen 5 havo, 6 vwo en 4vmbo-bk
28-03-2017 inleveren akkoordverklaringen 4vmbo bk voor praktijkvakken
28-03-2017 generale repetitie FoXart
29-03-2017 toetsvrij onderbouw
29-03-2017 t/m 05-04-2017 herkansing SE voor 5havo en 6vwo
29-03-2017 t/m 05-04-2017 herkansing SE voor 5havo en 6vwo
30-03-2017 09.00 uur sluiting digitale inschrijving voor het ouderspreekuur
30-03-2017 t/m 31-03-2017 19.30 uur voorstelling FoXart
31-03-2017 toetsvrij onderbouw
31-03-2017 laatste lesdag 4vmbo bk
31-03-2017 reisdag 4vmbo bk en 4vmbo t