Menu

Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door afvaardigingen van het personeel (acht leden), de leerlingen (vier leden) en de ouders (vier leden).
Het College van Bestuurd legt advies- en instemmingsaanvragen (zie bevoegdheden MR) voor aan de medezeggenschapsraad. De MR kan ook ongevraagd advies geven over tal van zaken.
De PMR vergadert elke donderdag vanaf 15.00 uur in de conferentiekamer op locatie Zoutestraat. De voltalige MR vergadert op de onderstaande data.

Schooljaar 2016/2017:

  • 22 september 2016
  • 18 oktober 2016
  • 17 januari 2017
  • 23 maart 2017
  • 4 april 2017
  • 29 juni 2017


De leden
Personeelsgeleding

 

Leerlinggeleding

 

Oudergeleding

---------------------------
Onderstaand treft u de bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad en het convenant sponsoring.