Menu

Interessante links

Bij de zoektocht naar een geschikte vervolgstudie is de link naar de checklist op studiekeuze123 erg nuttig!

Als je 18 jaar bent en je zit op het voortgezet onderwijs dan heb je recht op een tegemoetkoming voor scholieren. Zie duo groep: tegemoetkoming .