Menu

Zorgteam

Zorgteam

Het komt nogal eens voor dat leerlingen met vragen of problemen worstelen, die ze niet zomaar thuis of elders durven te bespreken. Deze problemen kunnen leerlingen tijdens uren op school zodanig bezighouden, dat zij niet goed kunnen functioneren. Het kan helpen om er op school met iemand over te praten in een vertrouwelijke sfeer. Daarom hebben wij op beide locaties een Zorgteam dat bestaat uit totaal zes docenten, drie op iedere locatie.

Gildenstraat

Mevr. J. Everaert - eve@reynaert.nl

Dhr. M. Leijte - ley@reynaert.nl

Mevr. M.L.J.F. Martinet- van Acker - mrt@reynaert.nl

 

Zoutestraat

Mevr. M. Stroucken - stk@reynaert.nl

Mevr. M.J.H. Hamelinck - hmk@reynaert.nl

 

In noodgeval zijn al deze mensen thuis bereikbaar. Het telefoonnummer kunt u via de receptie van school krijgen.

Het Zorgteam krijgt professionele ondersteuning van jeugdhulpverlener mevrouw A. de Rijcke en van de jeugdarts de heer A. Kok. Zij vormen het Sociaal Medisch team (SMT) van de school. Zij kunnen advies geven bij de begeleiding van een leerling. Ook kan het voorkomen dat de leden van het SMT door middel van gesprekken met een leerling kortdurende hulp verlenen. Zonodig verwijzen zij naar andere vormen van (jeugd)hulpverlening.