Menu

Toekomst onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen


Beste ouder/verzorger,

In de media heeft u kunnen vernemen dat er momenteel veel aandacht besteed wordt aan de toekomst van het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Dit naar aanleiding van het onder financieel toezicht stellen van het Zwin College.

De berichtgeving roept uiteraard de nodige vragen op en daarom wil ik u graag als ouder/verzorger nadere informatie bieden. In nauwe samenwerking met de collega-bestuurders heb ik daarvoor een lijstje met 'meest gestelde vragen' opgesteld. Door te klikken op de onderstaande link kunt u deze vragen en bijbehorende antwoorden lezen.

Ook de medewerkers van het Reynaertcollege gaan genieten van een welverdiende vakantie en daarom zijn wij niet in de gelegenheid om direct eventuele aanvullende vragen te beantwoorden. Uiteraard zijn wij gaarne bereid om dat na de vakantie zo snel mogelijk te doen.

Ik hoop u hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd en wens u een prettige vakantie.

Met vriendelijke groet,
Piet de Witte
Voorzitter College van Bestuur